ASCII-tabell

Hämtar din hemsida text från t ex en MySQL databas kan det ibland vara nödvändigt att skriva om vissa specialtecken.

På svenska är ju dessa bara å, ä, ö, men om de t ex behärskar flera språk och gör en hemsida på något annat språk en svenska så vet du att varje språk oftas har några specialtecken som du ibland måste koda om.

Så kan fallet vara om din hemsida hämtar information från en MySQL databas. Vet du inte vad koderna är för dina specialtecken så kolla in den här ASCII tabellen.

Jobbar du i ett publiseringsverktyg eller webhemsidesprogram, skriver programmet oftas om dessa tecken åt dig. Det kan du se om du tittar på koden i exempelvis notepad.