I början av sommaren fick jag ett mail från Boris Samuelsson, från Synskadades Riksförbund. Boris undrade kort om jag på något sätt ville stödja de Synskadades Riksförbund.

Jag tänkte att det minsta jag kan göra är att skriva några rader om förbundet.

Förbundet har sedan 1912 sålt något som heter Lyckopenningen och överskottet därifrån har gått till Synskadades Riksförbunds verksamhet, samt till stipendier för personal inom spädbarnsvården.

Tidigare har lyckopenningen sålts av landets alla barnmorskor på BB, men på grund av rationaliseringar så finns inte denna möjlighet längre. Om jag har förstått det rätt så är därför enda sättet att köpa Lyckopenningen genom de Synskades Riksförbunds förbundskansli.

Den här förändringen har också gjort att människor är ovetandes om att Lyckopenningen finns kvar att köpa.

Om Lyckopenningen

Lyckopenningen är lyckönskningen som blir ett minne för livet. Den kan vara en lyckobringande gåva vid babyns födelse, en dopgåva, eller varför inte som en present till någon du tycker mycket om och önskar all lycka.

Lyckopenningen

Man kan gravera in namn och datum på detta traditionsrika halssmycke, som sålts sedan 1912 till förmån för Synskadades Riksförbund. Att ge en Lyckopenning vid högtidliga tillfällen har blivit en tradition i många familjer.

I mailet berättar Boris kort om lyckopenningens syfte och betydelse för organisationen.
– Än idag stödjer Lyckopenningen barnmorskorna genom att dela ut stipendier för vidareutbildning och forskning inom spädbarnsvården. Och ännu över 90 år efter starten är intäkterna från Lyckopenningen ett viktigt bidrag till Synskadades Riksförbunds arbete för att synskadade människor skall få en bättre tillvaro i samhället.

– Tanken med Lyckopenningen har alltså precis samma aktualitet i dag över 90 år senare. Det är en värdefull gåva med en ovärderlig innebörd! Och för Synskadades Riksförbund ger den ett viktigt ekonomiskt tillskott i vår kamp för att ge synskadade människor jämlikhet och full delaktighet i vårt samhälle.

Vill du köpa lyckopenningen kan du beställa den från www.lyckopenningen.se eller per telefon på 08-39 94 40. Förbundet har också ett 90-konto med Plusgiro 90 00 04-3.

Är du webmaster och själv vill bidra med en text eller annons på din hemsida till de Synskadades Riksförbund så kontaka Boris på boris.samuelsson@srfriks.org