Websidan med det fyndiga namnet deleted (=borttaget) listar utgångna internetadresser så kallade domännamn.

Varje dag kan du hitta mellan 20 och upp till ett hundratal domännamn som går ut och blir tillgängliga för vem som helst att lista och köpa. På deleted får du också information om antal inlänkar, Page Rank, domänens ålder och om den finns listad i den viktiga webbkatalogen DMOZ.

Dessa variablar kan vara bra att ta hänsyn till om du köper en tidigare domän som nyligen blivit tillgänglig.

I det stora hela kan man säga att desto fler inlänkar och ju högre Page Rank en domän har desto bättre är det. Är det sedan en gammal domän som även är listad i DMOZ är det ännu bättre.

Kolla in domännamnen på deleted.se