RagePank Spam-o-meter värdesätter länkbyten från 0-10

Utifrån den fyndiga frågeställningen ”how spammy is that link exchange?” presenterar Ragepank.com ett Spam-o-Meter vertyg. Verktyget är speciellt användbart för dig som håller på att lära dig sökmotoroptimering.

Om du har en hemsida och försöker komma högt upp på sökmotorer såsom Google.se har du säkert förstått att länkbyten utgör en viktigt del i hur du kommer placeras på sökmotorerna. Har du själv svårt att avgöra vad som är ett bra eller dåligt länkbyte kan du använda dig av Ragepank.com Spam-o-Meter.  Spam-o-Metern är ett verktyg som på en skala från 0-10, där 0 är sämst och 10 är bäst, listar värdet på ett länkbyte. Du skriver in url-adressen på den sida du vill byta länk med och får inom ett par sekunder en bra sammanfattning av länkbytes-värdet på den sidan.

Variablar som RagePank Spam-o-meter tittar på

Här följer några variablar som RagePank Spam-o-Meter tar hänsyn till i sin värdering.
– Sidans Page Rank
– Antal interna och externa länkar
– Om sidan är en startsida, och om inte hur många klick från startsida som undersidan ligger.
– Statisk eller dynamisk adress (sökmotorer föredrar statiska sidor)
– Är sidan indexerad i Google.
– Håller sidans innehåll god kvalitet eller finns det spam-risk; dvs om sidan innehåller information om casiono, viagra etc drar det ner betyget.

Vektyget är främst användbart för dig som håller på att lära dig sökmotoroptimering. En erfaren sökmotoroptimerar ser såklart själv ganska snabbt om ett byte är värdefullt eller inte.

Tänk på att göra byten med ämnesrelaterade sidor

En sak du bör tänka på vid länkbyten som inte framgår av RagePank Spam-o-Meter är om sidans innehåll är relaterat till din sida eller inte.  Du vill göra länkbyten med sidor inom samma ämnesområde som din egen hemsida

Kan du, bör du även försöka att inte länk direkt mellan två sidor. Då är det istället mycket bättre att göra bytet runt en tredje hemsida; även om sidorna är relaterade till varandra. Det är dock troligt att det inte är lika viktig, att blanda in en tredje hemsida,  så länge sidorna är ämnesrelaterade till varandra.

Prova RagePank Spam-o-Meter nu!